پروتز باسن

تمام چیزهایی که باید در مورد پروتز باسن بدانید

تقاضا برای تغییر شکل باسن منجر به ایجاد روش های موثر برای بهبود اندازه، شکل، خطوط و استحکام باسن شده است. بسیاری از افراد حجیم شدن باسن را با نام لیفت باسن برزیلی (BBL) می شناسند. این فرآیند بر اساس نیازهای بیمار قابل تنظیم است و بر روی دستیابی به نتایج زیبا و ظاهر طبیعی […]